Zmiany w czasie produkcji – Żuk

 

Tabela zmian konstrukcyjnych, wciąż niekompletna i systematycznie uzupełniana.

Rok wprowadzeniaNumer podwoziaElementDotyczyOpis
19604751Układ wydechowyUkład wydechowyPierwotne rozwiązanie układu wydechowego stwarzało możliwoœść przedostawania się spalin do skrzyni ładunkowej. Zastosowano więc nowy układ wydechowy ze zmienionymi rurami i tłumikiem zamocowanym w innym miejscu. Wylot spalin znajduje się teraz z lewej strony samochodu, co jest zgodne z postanowieniami Kodeksu Drogowego.
Celem zastosowania nowego układu wydechowego do samochodów z podwoziami o numerach niższych od podanego nr, należy wykonać we własnym zakresie (nie są produkowane jako czêœci zamienne) i przyspawać je do ramy samochodu.
5290Oświetlenie tablicy rejestracyjnejOświetlenie zewnętrzneWprowadzono do samochodu zmienioną pokrywę oświetlenia tablicy rejestracyjnej, z przymocowanymi do niej na stałe oprawkami żarówek. Zmiana ta znacznie ułatwia dostęp do żarówek w razie konieczności ich wymiany. Pokrywa nie jest zamienna z pokrywą stosowaną wcześniej.
19616234Tablica wskaŸźnikówWnętrzeWprowadzono do samochodu zegar godzinowy nr 20-38040-W11 z napędem mechanicznym. W związku z tym tablica wskaźŸników nr A03-3801022 została zmieniona na tablicę nr A03-3801022-2, Nowa tablica nie jest zamienna z tablicą poprzednio stosowaną i nie można jej założyć do samochodów o niższych numerach nadwozia.
Niezależnie od tego szybkoœściomierz nr 20-3802010-W1 zmieniono na szybkoœściomierz B06-3802010, co jednak nie spowodowało utraty zamiennoœści szybkośœciomierzy między sobą.

Zmiana deski rozdzielczej ma istotny wpływ na wygląd samej deski rozdzielczej- pod tablicą wskaŸźników (inne są mocowania, inne otwory, inne przetłoczenia, inne miejsce umocowania cięgna wlotu powietrza nagrzewnicy- początkowo po prawej stronie deski rozdzielczej, póŸźniej od góry). Początkowo „szeroka deska” miała stosowany zegar godzinowy mechaniczny- nakręcany za pomocą dŸźwigni i łańcuszka od spodu deski)

Wraz ze zmianą deski rozdzielczej zniknęła kontrolka ostrzegawcza temperatury cieczy chłodzącej. Kontrolka ta wymagała oddzielnego czujnika w głowicy.
19616289Podstawa foteliWnętrzeW związku z wprowadzeniem hamulca ręcznego działającego na wał napędowy, skrzynkę narzędziową nr K03-5112012 zmieniono na K03-5112012, a ściankę środkową podstawy foteli nr K03-5112072, zmieniono na K03-5112072-2. Równocześnie usunięto przegrodę skrzynki, nr K03-112076. Wymienione wcześniej części nie są wzajemnie zamienne.
19616401Hamulec ręcznyUkład hamulcowyWprowadzono do hamulca ręcznego trzpień zacisku, nr katalogowy A03-3508040-2, o zmienionym kształcie, jak również zmieniono nowy grzebień zapadki nr A03-3508048. Ponadto jedną ze œśrub mocujących grzebień zapadki zastąpiono wkrętem.

Katalog cz궜ci z 1965 roku mówi o całkowicie nowym typie hamulca
(numer podwozia 6400/1)
196318967Lusterko wsteczneGalanteriazastosowano do samochodu dwa odchylane lusterka wsteczne, o numerach K03-8201700 (lewe) i K03-8201701 (prawe). Lusterka te nie są zamienne z lusterkami stosowanym poprzednio (zmiana miejsca mocowania i samego wspornika lusterka).
196218985Przerywacz kierunkowskazówUkład elektrycznyPrzerywacz termobimetalowy nr 20-3726150-1 zmieniono na przerywacz nr P1. Obydwa rodzaje przerywaczy są między sobą zamienne.
196218985Przełącznik kierunkowskazówUkład elektrycznyPrzełącznik kierunkowskazów nr 51-3713300 zmieniono na przełącznik nr W-21. Obydwa rodzaje przełączników są między sobą zamienne,
196218985ŒŚwiatło odblaskoweOœświetlenie zewnętrznewprowadzono do samochodu dwa œświatła odblaskowe, o numerze katalogowym PN/S-76090 typ Ac, mocowane w dolnej cz궜ci narożników œścian bocznych skrzyni ładunkowej, pod œświatłami pozycyjnymi. W ten sposób dostosowano się do wymagań nowego Kodeksu Drogowego.
196321448Kabina kierowcyNadwozieNajpoważniejszą zmianą wprowadzoną do samochodu Żuk jest zastosowanie kabiny kierowcy z drzwiami zawieszonymi na słupku przednim i otwierającymi się do tyłu, wzmian za kabinę z drzwiami zawieszonymi na słupku tylnym i otwierającymi się do przodu. Uzyskano przez to pewność, że drzwi nie otworzą się podczas jazdy, jak również zwiększono sztywność drzwi i poprawiono szczelność i wentylację kabiny.
Same kabiny są wzajemnie ze sobą zamienne i można montować do samochodu jedną lub drugą, natomiast należące do nich poszczególne elementy, jak drzwi, okna i zamki między sobą zamienne nie są. Jedynie klamki są wspólne dla obu kabin.

W nowym typie pojawił się uchwyt dla pasażera. Zarówno kabina z drzwiami zawieszonymi na słupku przednim, jak i należące do niej elementy zmienione, zostały wprowadzone od podwozia nr 21448. Pierwsza zmieniona kabina otrzymała numer nadwozia 20810 (1963 rok). Producentem szyb w odmianie „kurołap” był Pyroflex, wewnętrzny mechanizm otwierania drzwi jest zamienny z samochodami GAZ 51/Warszawa, zamki (rygle) nie są zamienne.

Najprawdopodobniej przy modernizacji kabiny nastąpiła technologiczna zmiana wytłoczki dachu- teraz była jednoelementowa, wcześniej dwu elementowa, z przetłoczeniami w poprzek osi pojazdu. Starsza odmiana sprawia wrażenie mniej wypukłej . Zmieniła się ściana grodziowa- w nowym typie pojawiły się przetłoczenia wykorzystane w późniejszym okresie do modernizacji wentylacji (nawiewów)
196325400Pokrywa skrzynki akumulatorowejWnętrzeWprowadzono metalowe pokrywy skrzynki akumulatorowej, środkowej i narzędziowej o numerach katalogowych
K03-5112066-1, K03-5112080-1, K03-5112040-1. Zastąpią one stosowane obecnie pokrywy ze sklejki nr K03-5112066, K03-5112080, K03-5112040.
196325400Cięgno pompy paliwaPompa paliwaZe względu na utrudniony dostęp do dŸźwigni pompy paliwowej wprowadzono cięgno dŸźwigni pompy, ułatwiające ręczne pompowanie paliwa. Cięgno znajdowało się w komorze silnika, przypuszczalnie w póŸźniejszym okresie zostało wyprowadzone na zewnątrz, aby nie było potrzeby podnoszenia klapy silnika.
196528400Cewka zapłonowaUkład zapłonowyZe względu na zdarzające się wypadki urywania się wsporników cewki zapłonowej (wpływ drgań silnika), jak również dla zmniejszenia nagrzewania się cewki, cewka ta będzie mocowana nie do silnika, tylko do stałej osłony silnika.